card
Цэций 50 мегаваттын салхин цахилгаан станцийг барьж байгуулах төслийн ачааны тээвэр

Цэций 50 мегаваттын салхин цахилгаан станцийг барьж байгуулах төслийн ачааны тээвэр

Цэций 50 мегаваттын салхин цахилгаан станцийг барьж байгуулах төслийн ачааны тээвэр

Дэлгэрэнгүй
Буянт-Ухаа спортын ордон барих төсөл

Буянт-Ухаа спортын ордон барих төсөл

Буянт-Ухаа спортын ордон барих төсөл

Дэлгэрэнгүй
Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийг сайжруулах төсөл

Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийг сайжруулах төсөл

Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
Улаанбаатар хотын шинэ нисэх буудал барих төсөл

Улаанбаатар хотын шинэ нисэх буудал барих төсөл

Улаанбаатар хотын шинэ нисэх буудал барих төсөл

Дэлгэрэнгүй
“Сайншанд Салхин Парк” төслийн ачааны тээвэр

“Сайншанд Салхин Парк” төслийн ачааны тээвэр

“Сайншанд Салхин Парк” төслийн ачааны тээвэр

Дэлгэрэнгүй