card

ЭКСПОРТЫН ТЭЭВЭР

Импортын тээвэртэй харьцуулахад экспортын тээвэр нь ажиллагаа ихтэй байдаг.

Экспортын тээврээс гадна гаалийн үйлчилгээ, баглаа боодол, бэхэлгээ зэрэг цогц үйлчилгээг бид үзүүлдэг билээ.

Ялангуяа барааны нэр төрлөөс шалтгаалан барааг экспортлоход зохих ёсны эрх бүхий байгууллагуудаас зөвшөөрөл авах, бичиг баримтуудыг журмын дагуу бүрэн гүйцэд бүрдүүлэх нь олон улс дамнасан тээвэрлэлтийг аюулгүй, баталгаатай, сул зогсолт, саадгүйгээр хүлээн авагчийн гарт хүргэх хүртэл эрсдлийг тооцоолсон төлөвлөгөө болон бидний хийж гүйцэтгэсэн туршлагад тулгуурлан хийгдэж ирсэн.

Энэ нь манай үйлчилгээний ялгарах давуу тал болдог.

Дагалдах үйлчилгээнүүд

Бид экспортын тээврийн үйлчилгээндээ дараах дагалдах үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна.

 • Олон улсын нүүлгэлт, хот доторх ачаа хүргэлт
 • Хувь хүний болон дипломат статустай байгууллагын ачаа тээвэр
 • Ачааны бэхэлгээ, стандартын модон болон цаасан хайрцаг, баглаа боодлын үйлчилгээ
 • Экспортын барааны гаалийн бүрдүүлэлт
 • Дипломат ачааны гаалийн бүрдүүлэлт
 • Ачааны даатгал

Экспортын тээврийн хэрэгслийн төрлүүд:

 • Төмөр замаар тээвэрлэх (чингэлэг болон тавцант, битүү вагонд ачиж тээвэрлэнэ)
 • Авто тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх (Европын орнууд руу ТИР машинаар 14-17 хоногт тээвэрлэнэ)

Экспортын барааны нэр төрлүүд:

 • Монгол гэрийн экспорт
 • Малын гаралтай түүхий эд, ноос ноолуур
 • Хувийн эд зүйлс, гадаад иргэдийн айл нүүлгэлт
 • Тоног төхөөрөмж, техник
 • Автомашин, мотоцикл
 • Эрдэс, ашигт малтмал

Үйлчилгээний түгээмэл асуулт, хариулт

 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Сав баглаа боодлын жагсаалт
 • Гарал үүслийн гэрчилгээ
 • Ургамал Эрүүл ахуйн гэрчилгээ
 • Даатгалын гэрчилгээ
 • Эскпортын гаалийн мэдүүлэг
 • Худалдах, худалдан авах гэрээ
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Сав баглаа боодлын жагсаалт
 • Гарал үүслийн гэрчилгээ
 • Тохирлын гэрчилгээ
 • Мал амьтан эрүүл ахуйн гэрчилгээ
 • Даатгалын гэрчилгээ
 • Эскпортын гаалийн мэдүүлэг
 • Худалдах, худалдан авах гэрээ
 • All liquids including beverages, soups and syrup
 • Gels, including hair and shower gels
 • Pastes, including toothpaste
 • creams, lotions and oil
 • Contents of aerosol cans, including sprays, shaving foam, deodorant
 • Liquid-solid mixture

Тээврийн мэргэжилтэнтэй холбогдох хэсэг

 Утас 1: (+976) 11-319305

 Утас 2: (+976) 11-318329

 Утас 3: (+976) 11-319304

 Имэйл: info@monex.mn

Contact us

Логистикийн шийдлийг бидэнд даатга

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ