card

ОЛОН УЛСЫН ШУУДАН ИЛГЭЭМЖ

Бид дараах чиглэлээр улс хоорондын шуудан илгээмжийн (жижиг карго ачааны) үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.

Чиглэл: АНУ-ын бүх хотуудаас
Давтамж: Долоо хоног тутамд
Үнэ:

Чиглэл: Японы бүх хотуудаас
Давтамж: Долоо хоног тутамд
Үнэ:

Чиглэл: Герман улсын бүх хотуудаас
Давтамж: Долоо хоног тутамд
Үнэ:

Үйлчилгээний түгээмэл асуулт, хариулт

Манай компани нээлттэй дулаан гаалийн баталгаат агуулахтай.

Боломжтой. Манай компани гаалийн баталгаат биш энгийн дулаан агуулахын үйлчилгээ үзүүлдэг.

Барааг гаалийн баталгаат агуулахад 2 жил хүртэл хугацаагаар байршуулахыг зөвшөөрөх бөгөөд гаалийн удирдах төв байгууллага уг хугацааг 1 жил хүртэл хугацаагаар нэг удаа сунгаж болно. /Гаалийн тухай хуулийн 147.1/

  1. ГБА-д орсон 700 горимын мэдүүлгийн хуулбар
  2. Дээжинд явсан бол Гаалийн төв лабораторийн дээжний хариу
  3. Тусай зөвшөөрөл шаардлагатай бараа бол тусгай зөвшөөрөлийн хуулбар

Болно. Та манай терминал дээр агуулахын үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж буй гаалийн улсын байцаагчаас албан бичгээр зөвшөөрөл аван агуулах руу нэвтрэх боломжтой. Мөн манай компанийн зүгээс агуулахад хадгалж буй барааны байршил, нэр төрөл, үлдэгдлийн мэдээллийг хангаж өгөх боломжтой.

ГБА-д ачааг оруулахаар болсон тохиолдолд бараа эзэмшигчтэй гэрээ хийдэг ба гэрээн дээр тарифыг тусгасан байна.

400 горимоор бүрдүүлэлт хийж дээжинд явсан тохиолдолд ГБА-д оруулах боломжгүй. ГБА-д зөвхөн агуулахын 700 горим сонгосон барааг байршуулна. Шаардлагатай тохиолдолд УБХГГ-т албан хүсэлт гарган 400 горимыг өөрчилж агуулахын 700 горимыг сонгосон тохиолдолд оруулах боломжтой.

Тээврийн мэргэжилтэнтэй холбогдох хэсэг

 Утас 1: (+976) 11-319305

 Утас 2: (+976) 11-318329

 Утас 3: (+976) 11-319304

 Имэйл: info@monex.mn

Contact us

Логистикийн шийдлийг бидэнд даатга

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ