card

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ

Бидний туршлагаас

Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт бидний гүйцэтгэсэн зарим төслийн тээвэрлэлтүүд

5000 хүний суудалтай спортын ордон барих төсөл
# Гүйцэтгэсэн ажил Ачааны нэр, тоо хэмжээ
1 Спортын ордон барих материал, техник, т/т тээвэрлэлт 2014 онд материал, техник, тоног төхөөрөмж тээвэрлэлт
Шинэ нисэх буудал барих төслийн хүрээнд
# Гүйцэтгэсэн ажил Ачааны нэр, тоо хэмжээ
1 Шинэ нисэх буудлын аэропортын барилгын бүх ган хийц 2014-2015 онд 200 автомашин ачаа тээвэрлэсэн
2 Зорчигчдийн ачаа тээш боловсруулах конвейерийн системийн тоног төхөөрөөмж 2015 онд 60 чингэлэг ачаа хүргэж өгсөн
3 Агаарын хөлөг түлшээр цэнэглэж сумлах тусгай хоолойн систем Fuel Supply System 2014-2015 онд 40 чингэлэг ачаа хүргэж өгсөн
4 Шинэ нисэх буудлын аэропортын барилгын ачаа 2014-2015 онд 150 гаруй чингэлэг ачаа хүргэсэн
5 Шинэ нисэх буудлын газрын үйлчилгээний техник тоног төхөөрөмжийн тээвэр 2016-2017 онд Нийт 70 гаруй нэгж тусгай автомашин ачаа тээвэрлэсэн

Барилгын материалыг улсын хилээр нэвтрүүлэхэд (импортлоход) ямар бичиг баримт гаалийн бүрдүүлэлтэнд шаардлагатай байдаг вэ?

 • Commercial invoice, Packing list (Барааны үнийн нэхэмжлэх, бараа боодлын жагсаалт) ( Origin country буюу гарал үүслиийн улс Invoice дээр тэмдэглэгдсэн байх )
 • Гадаад худалдааны гэрээ & Захиалгын хуудас
 • Гарал үүслийн гэрчилгээ
 • Тээврийн зардлын баримт
 • Барааны үнэ төлсөн баримт 
 • Даатгалын гэрчилгээ (Хэрэв даатгагдсан нөхцөлтэй бол)
 • Компанийн гэрчилгээ (Аж ахуйн нэгжийн нэр дээр гаалийн бүрдүүлэлт хийх бол)
 • Цахим иргэний үнэмлэх  (Хэрэв хувь хүн бол)
 • Итгэмжлэл, Албан тоот (Ачааны эзэн тодорхой шалтгааны улмаас өөрийн биеэр гаалийн бүрдүүлэлт хийх боломжгүй үед итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг нотариатаар баталгаажуулсан итгэмжлэлийн хамтаар илгээнэ)
 • Тээврийн баримт бичиг

Ачааны төрлөөс шалтгаалан дараах бичиг баримтуудаас шаардлагатай болдог.

 • Тусгай зөвшөөрөл, лиценз
 • Яам агентлагийн зөвшөөрөл
 • Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын импортын мэдэгдэл
 • Лабораторын дүгнэлт
 • Химийн бодис импортлох тусгай зөвшөөрөл

Тээврийн мэргэжилтэнтэй холбогдох хэсэг

 Утас 1: (+976) 11-319305

 Утас 2: (+976) 11-318329

 Утас 3: (+976) 11-319304

 Имэйл: info@monex.mn

Contact us

Логистикийн шийдлийг бидэнд даатга

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ