card

БАРИЛГА

Бидний туршлагаас

Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт бидний гүйцэтгэсэн зарим төслийн тээвэрлэлтүүд

5000 хүний суудалтай спортын ордон барих төсөл
# Гүйцэтгэсэн ажил Ачааны нэр, тоо хэмжээ
1 Спортын ордон барих материал, техник, т/т тээвэрлэлт 2014 онд материал, техник, тоног төхөөрөмж тээвэрлэлт
Шинэ нисэх буудал барих төслийн хүрээнд
# Гүйцэтгэсэн ажил Ачааны нэр, тоо хэмжээ
1 Шинэ нисэх буудлын аэропортын барилгын бүх ган хийц 2014-2015 онд 200 автомашин ачаа тээвэрлэсэн
2 Зорчигчдийн ачаа тээш боловсруулах конвейерийн системийн тоног төхөөрөөмж 2015 онд 60 чингэлэг ачаа хүргэж өгсөн
3 Агаарын хөлөг түлшээр цэнэглэж сумлах тусгай хоолойн систем Fuel Supply System 2014-2015 онд 40 чингэлэг ачаа хүргэж өгсөн
4 Шинэ нисэх буудлын аэропортын барилгын ачаа 2014-2015 онд 150 гаруй чингэлэг ачаа хүргэсэн
5 Шинэ нисэх буудлын газрын үйлчилгээний техник тоног төхөөрөмжийн тээвэр 2016-2017 онд Нийт 70 гаруй нэгж тусгай автомашин ачаа тээвэрлэсэн

Тээврийн мэргэжилтэнтэй холбогдох хэсэг

 Утас 1: (+976) 11-319305

 Утас 2: (+976) 11-318329

 Утас 3: (+976) 11-319304

 Имэйл: info@monex.mn

Contact us

Логистикийн шийдлийг бидэнд даатга

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ