Компаний үндсэн зарчим

Company Philosophy

Монгол Экспресс компанын философи

 

БИДНИЙ ХЭТИЙН ЗОРИЛГО

Олон улсын стандартад нийцсэн өндөр чанар, боломжийн үнэ, аюулгүй ажиллагаа,найдвартай үйлчилгээнд, богино хугацаа бүхий тээвэр зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх

 

 

 OUR VISION

 

Be the leading, most customer-focused and successful global logistic service provider in Mongolia

 

 

 

 

 

 

 

 

;

Monex-Монгол Экспресс Компани
   6/F, Виста Оффис.,  Чингисийн өргөн чөлөө 17,   Улаанбаатар хот 210628,   Монгол улс
   T: +976.11.318329    F: +976.11.318125 
  Email : info@monex.mn   Web: www.monex.mn